Cliëntenraad Humo gestart

29 augustus 2023  

Humo is de huisartsenorganisatie in de regio Oss, Uden en Veghel. Sinds begin dit jaar heeft Humo een cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van de cliënten. 

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van de cliënten, door gevraagd en ongevraagd advies te geven. De cliëntenraad volgt hierbij het beleid van de organisatie, toetst de uitvoering ervan en adviseert over beleidsontwikkelingen.

De cliëntenraad houdt ook contact met verschillende andere organisaties, zoals belangenverenigingen van cliënten van zorginstellingen, patiëntenvertegenwoordigingen en ouderenorganisaties.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de cliëntenraad en stellen de leden zich voor.

Deel uw mening!

Het is voor de cliëntenraad belangrijk om te weten wat er onder de cliënten leeft. Al uw tips en opmerkingen kunt u aanleveren via onderstaand e-mailadres. De cliëntenraad hoort graag van u!

 

Let op! De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van patiënten. Wanneer u een vraag of opmerking heeft over uw eigen behandeling, neem dan contact op met uw behandelaar.